โครงการ Love U Endlessly

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ นำโดย นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ มอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง องค์การบริหารส่วนตัวตำบลหนองมะแซว โดย นายคมสัน สีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว นายประสิทธิ์ ถามะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบ วันที่ 1 กันยายน 2564

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น