วันวิชาการ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ อาคารครบรอบ 60 ปี ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ (โรงยิม) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทางวิชาการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมมอบทุนการเรียนดีเด่นให้กับนักศึกษาอีกด้วย และยังมีการออกร้านขายสินค้าของนักศึกษาระดับชั้นปวช.ปีที่ 2 ภายในงานมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่จะส่งเข้าประกวด TO BE IDOL ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ต่อไป

แชร์ข่าว