วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ อาคารครบรอบ 60 ปี ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ (โรงยิม) 

ซึ่งกิจกรรมในวันวิชาการได้มีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของแต่ละสาขา แต่ละชมรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีทั้งหมด 8 ชมรม 1.ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
3.ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาการตลาด
4.ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
5.ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
6.ชมรม TO BE NUMBER ONE
7.ชมรมคุณธรรมจริยธรรม
8.ชมรมลูกเสือวิสามัญ

มีการออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา พร้อมยังมีการประกวด TO BE IDOL ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับจังหวัด จำนวน 9 คน

แชร์ข่าว