การอบรมเสริมพลัง ครูอาชีวศึกษาด้วย Design Thinking วิถีโค้ช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเสริมพลัง ครูอาชีวศึกษาด้วย Design Thinking วิถีโค้ช โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

แชร์ข่าว