การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดในระดับประเทศ ขอบพระคุณท่าน ผอ.สุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ที่คอยให้การสนับสนุนและขอบคุณทีมงานคุณครูที่ปรึกษาชมรมทุกคนทุกท่าน

แชร์ข่าว