ขอแสดงความยินกับตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ นำโดยนางนาถฤดี ยมกวาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาววลัยลักษณ์ สังขพิทักษ์ นางสาวรัตนาวลี ไชยวงค์ ที่ปรึกษานวัตกรรม นางสาวอภิชาดา เหล่าบุดศรี และนางสาวปาริชาติ ธรรมจักร ตัวแทนนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กับผลงาน “Crispy Rice Thai Chili paste” ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมและจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ “Thailand Inventors Day 2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition” (IPITEx 2024) วันนักประดิษฐ์ 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
แชร์ข่าว