ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้กำหนดการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารใจปานแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา และขอแจ้งกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • 08.00 – 08.30 น.               ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา
 • 08.30 – 09.00 น.               รับชุดคลุมเพื่อทำการซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 09.00 – 15.00 น.               ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร (ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 • 07.00 – 07.30 น.               ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา
 • 07.30 – 08.00 น.               ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • 09.00 – 12.00 น.               พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน (ปวช.3 และ ปวส.2) ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

 • จำนวน 1,200 บาท

สิ่งที่จะได้รับ

 1. ชุดคลุม (เช่า)
 2. ไฟล์ภาพถ่ายหมู่และภาพเดี่ยว
 3. เล่มประกาศนียบัตร

***หมายเหตุ.นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม, ค่าดูระบบ, ค่าลงทะเบียนวิชาโครงการ กรุณาดำเนินการชำระให้เรียบร้อยหรือติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 045524529

ช่องทางการชำระเงิน

สำหรับนักศึกษาที่จะชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง 

 • ชำระด้วยตนเองที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
 • ชำระผ่านทางธนาคารและส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารทหารไทยธนชาติ 

ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
เลขบัญชี 478-2-34600-3

ทั้งนี้ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
เลขที่ 93 หมู่ที่ 10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร.045980224 (วิชาการ)

โทร.045524529 (ธุรการ)

Facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

Line : @evcamnat

แชร์ข่าว