โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แชร์ข่าว