กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โดยมี ธีมงาน ฟ้า-ขาว

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

๑. เพื่อเสริมสร้างความกล้าคิด กล้าแสดงออก และความสามัคคีภายในห้อง

๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและสังคม

๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญญูกตเวที

แล้วยังมีการประกวด การเต้น Cover Dance ,การประกวด นิทานก้อม เนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่ และการประกวด EVC Super Model โดยมีการกำหนดการแต่งการอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วย “ม.ม้า”

ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

แชร์ข่าว