วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ ประธานสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติและโครงการที่ดำเนินการภายในปีการศึกษา 2566 

แชร์ข่าว