ชมรม TO BE เอกวรรณผ่านการคัดเลือกระดับภาคสู่ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ได้เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดในระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 

ขอบพระคุณท่าน ผอ.สุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ที่คอยให้การสนับสนุนและขอบคุณทีมงานคุณครูที่ปรึกษาชมรมทุกคนทุกท่าน

แชร์ข่าว