สาขาที่เปิดรับสมัคร

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นปวช.ภาคปกติ-ภาคสมทบ  และระดับชั้นปวส.ทั้งภาคปกติ-ภาคสมทบ อีกทั้งยังมีหอพักฟรีและมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับผู้ที่จบ ม.3  ศึกษาต่อในระดับ  ปวช. หลักสูตร 3 ปี (เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล)

สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช หรือเทียบเท่า  ศึกษาต่อในระดับ  ปวส.  หลักสูตร 2 ปี

าขาที่เปิดสอนปวช.

1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.สาขาการบัญชี

3.สาขาการตลาด

4.สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

5.สาขาธุรกิจค้าปลีก

6.สาขาช่างยนต์

สาขาที่เปิดสอนปวส.

1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.สาขาการบัญชี

3.สาขาการตลาด

หอพักฟรี

(สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)

  • นักเรียน นักศึกษาเข้าหอพัก ในวันอาทิตย์เวลาไม่เกิน 18.30น.
  • นักเรียน นักศึกษากลับบ้าน ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา12.30 น  *****ยกเว้นกรณี ประกาศเลื่อนจากทางวิทยาลัยฯ
  • เวลากลับบ้านและเข้าหอพักนักเรียน นักศึกษาต้องลงชื่อทุกครั้ง
  • นักศึกษาไม่สามารถออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯได้ในวันเวลาปกติ
  • ภายในหอพักจะมีอาจารย์ประจำหอพักนอนอยู่ด้วยทั้งหอพักชายและหอพักหญิง
  • หอพักแยกชาย – หญิง อย่างชัดเจน
  • มีกล้องวงจรปิด ตามจุดต่างๆทั่ววิทยาลัยฯ
  • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ใช้ฟรี
  • ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง
  • ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *