แผนผังบุคลากร

 • ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่
  ประธานสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ

  ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่

  ประธานสถานศึกษาในเครือเอกวรรณ

  • อาจารย์สุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่
   ผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาเอกวรรณ

   อาจารย์สุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

   • อาจารย์ฐิติมา ณ เชียงใหม่
    ที่ปรึกษา

    อาจารย์ฐิติมา ณ เชียงใหม่

    ที่ปรึกษา

    • อาจารย์สมศรี นนทสิงห์
     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
     • อาจารย์สุคนธนาค ณ เชียงใหม่
      ห้วหน้าฝ่ายบริหาร
      • อาจารย์ปนัดดา จันทร์เพชร
       อาจารย์ฝ่ายบริหาร
    • อาจารย์นาถฤดี ยมกวาง
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     อาจารย์นาถฤดี ยมกวาง

     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     • อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
      หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

      อาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ

      หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

      • อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
       อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

       อาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์

       อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

     • อาจารย์อทิตยา ปานแดงสุข
      หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

      อาจารย์อทิตยา ปานแดงสุก

      หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

      • อาจารย์รัตนาวลี ไชยวงค์
       อาจารย์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

       อาจารย์รัตนาวลี ไชยวงค์

       อาจารย์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

       • อาจารย์ดวงฤดี สุวะไกร
        อาจารย์ฝ่ายวัดผล

        อาจารย์ดวงฤดี สุวะไกร

        อาจารย์ฝ่ายวัดผล

      • อาจารย์สุพิศ ชิณกะธรรม
       อาจารย์ฝ่ายทะเบียน

       อาจารย์สุพิศ ชิณกะธรรม

       อาจารย์ฝ่ายทะเบียน

       • อาจารย์ภัสราภรณ์ บุญประยูร
        อาจารย์ฝ่ายทะเบียน

        อาจารย์ภัสราภรณ์ บุญประยูร

        อาจารย์ฝ่ายทะเบียน

    • อาจารย์สมคิด นามสิงห์ษา
     รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

     อาจารย์สมคิด นามสิงห์ษา

     รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

     • อาจารย์อภิญพร ขันจันทา
      หัวหน้าฝ่ายการเงิน

      อาจารย์อภิญพร ขันจันทา

      หัวหน้าฝ่ายการเงิน

      • อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
       อาจารย์ฝ่ายการเงิน

       อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล

       อาจารย์ฝ่ายการเงิน

     • อาจารย์อรรถวัฒน์ ทองเงา
      หัวหน้าฝ่ายธุรการ

      อาจารย์อรรถวัฒน์ ทองเงา

      หัวหน้าฝ่ายธุรการ

      • อาจารย์รัชฏาพร ประสานพันธ์
       อาจารย์ฝ่ายธุรการ

       อาจารย์รัชฏาพร ประสานพันธ์

       อาจารย์ฝ่ายธุรการ

     • อาจารย์ปทิตตา วงค์กิติ
      หัวหน้าฝ่ายกองทุน

      อาจารย์ปทิตตา วงค์กิติ

      หัวหน้าฝ่ายกองทุน

    • อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่
     รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

     อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่

     รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

     • อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี
      หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

      อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี

      หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

      • อาจารย์กุลรวี ศรีวรรณ
       อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

       อาจารย์กุลรวี ศรีวรรณ

       อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

       • อาจารย์จุฬาลักษณ์ วิจิตรเชื้อ
        อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

        อาจารย์จุฬาลักษณ์ วิจิตรเชื้อ

        อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

    • อาจารย์สุรวิทย์ ณ เชียงใหม่
     รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
     • อาจารย์ขวัญใจ ศิริคำ
      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

      อาจารย์ขวัญใจ ศิริคำ

      หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

      • อาจารย์สมภพ นาโสก
       อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์

       อาจารย์สมภพ นาโสก

       อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์