Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

     ด้วยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระรอกใหม่ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด หลายพื้นที่ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อการป้องกันและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เลื่อนการเปิดภาคเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณจึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามกำหนดการดังนี้

     วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564    เวลา 8.00 น . ลงทะเบียนปฐมนิเทศ

                                            เวลา 9.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-นักศึกษาเก่า

 

     วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564        เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

 

     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 -31 พฤษภาคม 2564 นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom ทุกระดับชั้น

 

คู่มือการเข้าเรียนออนไลน์ Google Classroom คลิกที่นี่