Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ข่าวกิจกรรม

 

     ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดผลงานโครงการ To be Number One รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานต้นแบบ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น ผลปรากฏว่า ชมรม To Be Number One วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน เข้าประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีสมาชิกดังนี้

1.นายจิรายุส แสนเลิง ประธานชมรม

2.นางสาวเสาวลักษณ์ เข็มสุข รองประธาน

3.นางสาวพลอย นาดี เลขานุการ

4.นายพงศกร พิมพ์ดี หัวหน้าศูนย์เพื่อนใจ

 

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและกำกับดูแลการเข้าร่วมการประกวด

1.อาจารย์นาถฤดี ยมกวาง

2.อาจารย์สุภารัตน์ ยาละศรี

3.อาจารย์กุลเดช เชื้อพหล