Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2561

ผลงานนักศึกษาปวช. ปีการศึกษา 2561

ชื่อโครงการปวช ปีการศึกษา 2561
01เว็บไซต์กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่7
02เว็บไซต์ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้าออนไลน์(E-echo)
03เว็บไซต์ต้นแบบการจัดการรีสอร์ท
04แอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหอพัก
05การประยุกต์ใช้ Group Policy Objects ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
06ระบบ VoIP โดยใช้ Ezy IP-PBX
07ระบบบริหารจัดการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
08ระบบบริหารจัดการเว็บขายผ้าไหมชุมชนบ้านหนองข่า
09ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาหมู่ที่16 บ้านแดงน้อย
10ระบบบริหารจัดการคูปองส่วนลดการให้บริการ กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจบริการ
11ระบบบริหารจัดการงานรับเหมาถมที่ดิน กรณีศึกษาบริษัท ฉัตรชัย จำกัด
12ระบบบริหารจัดการร้านขายยางออนไลน์ กรณีศึกษาร้านป.ประมุขการยางอ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
13ระบบบริหารจัดการหอพักฟอเรสท์