โครงการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประจำปีการศึกษา 2558

 1. ระบบบริหารจัดการร้านเสิงสางคาร์แคร์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 2. ระบบจัดจำหน่ายสินค้ำและประชาสัมพันธ์สวนเดือนเพ็ญออร์คิด กล้วยไม้
 3. เว็บไซต์ E-learning เรื่อง มือใหม่หัดใช้ Photoshop
 4. ระบบบริหารจัดการลานมันสำปะหลังร้านการุณ รุ่งเรือง ตำบลห้วยไร่  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 5. ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตแพทย์ปัญญา
 6. ระบบบริการจัดการร้านรับฝากช้อนเงิน  ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
 7. การจัดการระบบสารสนเทศ องค์กาบรหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 8. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียนดนตรีวิทยาอุบลราชธานี
 9. ระบบบริหารจัดการร้าน D.go คลีนนิ่งคาร์  จังหวัดอำนาจเจริญ
 10. ระบบบริหารจัดการสหกรณ์หมู่บ้าน กรณีศึกษา สหกรณ์หมู่บ้าน บ้านสร้างนกทา อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ
 11. เว็บไซต์โรงพยาบาลชุมชนธวัชบุรี
 12. เว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหัวขัว
 13. เว็บไซต์จำหน่ายหมอนขิดออนไลน์กรณีศึกษา ร้านขันทองหมอนขิด ตำบลหนองหิน จังหวัดยโสธร
 14. ระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์  กรณีศึกษาร้านกฤษดา ออโต้ คาร์ เซอร์วิส
 15. ระบบบริหารจัดการซื้อ-ขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ร้าน Vintage beauty Shop
 16. ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ ร้าน Toom Tam Shop
 17. ระบบบริหารเว็บไซต์หอพักไดมอนด์เพลส
 18. ระบบซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ บริษัท ปูแดง168 จำกัด ( สาขาร้อยเอ็ด )
 19. ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 20. ระบบบริหารจัดการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 21. โครงงานระบบบริหารจัดการ  ร้านพจน์การไฟฟ้า จังหวัดอำนาจเจริญ
 22. ระบบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยยาง
 23. ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์
 24. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศบริษัท BestMe BestMild จำกัด
 25. ระบบสารสนเทศห้องสมุดกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
 26. ระบบการเรียนรู้ออนไลน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่
 27. ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาโรคทั่วไป
 28. ระบบร้านพจน์การไฟฟ้า
 29. การพัฒนาเว็บไซต์จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

Enter your text here