Ekawan Vocaltional College

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2558

 1. ระบบจัดจำหน่ายผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์ออนไลน์กรณีศึกษาบ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 2. ระบบซื้อขายสินค้า OTOPO ออนไลน์
 3. ระบบบริหารจัดการโรงสีขุมทรัพย์
 4. การสั่งปิดคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บและโทรศัพท์มือถือ Android
 5. ระบบตู้จำหน่ายบัตรอินเตอร์เน็ตอัตโนมัติ
 6. ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองมะแซว  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 7. ระบบบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 8. พัฒนาระบบงานยืมคืนพัสดุครุภัณฑ์ โดยโปรแกรม Microsoft Access 2010
 9. พัฒนาระบบร้านจำหน่ายเครื่องเขียน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2007
 10. การออกแบบและพัฒนา Application ถ่ายโอนข้อมูล FTP บน Android Smart Phone
 11. พัฒนาระบบร้านขายเครื่องตกแต่งภายในบ้าน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010
 12. ระบบจัดจำหน่ายผ้าฝ้ายไหมประดิษฐ์ออนไลน์กรณีศึกษาบ้านคำกลาง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 13. ระบบบริหารจัดการคลินิกคนรักษ์สัตว์
 14. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง การดูแลสุขภาพ
 15. การพัฒนาระบบการเช่าคอนโดมิเนียม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic
 16. การพัฒนาระบบร้านเช่าหนังสือโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010
 17. การพัฒนาระบบโปรแกรมร้านซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสอง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic
 18. การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลร้านซักรีดโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2010
 19. การพัฒนาเว็บไซต์อาเซียนในวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver
 20. การพัฒนาเว็บไซต์เรื่องเกร็ดความรู้เรี่องน้องหมาน่ารักโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver cs6
 21. การประยุกต์ใช้สถานีวิทยุออนไลน์ โดย SHOUT CAST และ JETCAST
 22. การประยุกต์ใช้ Cluster Server และ Load Balancing บน Fedora Linux
 23. เว็บไซต์ต้นแบบการจัดการรีสอร์ท
 24. การพัฒนาระบบบริหารจัดการหอพัก
 25. การพัฒนาระบบงานยืมคืนพัสดุครุภัณฑ์ โดยโปรแกรม Microsoft Access 2010
 26. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้านภัสตราภรณ์
 27. การพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์