ขอแสดงความยินกับนางสาวอารดี พลชำนิ และนายขันติพงศ์ แสงสว่าง นักศึกษาระดับชั้นปวช.ปีที่ 2  สาขาธุรกิจสถานพยาบาล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายภาคภูมิ สังขพิทักษ์และนางสาวกุลรวี ศรีวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 17-19 กรกฏาคม พ.ศ.2566

แชร์ข่าว