วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่และวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในโครงการ “การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566

แชร์ข่าว