วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้คะแนน 195 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว 

แชร์ข่าว