วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 229 คน ประกอบไปด้วย

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 144 คน
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 97 คน
  • สาขาการบัญชี จำนวน 17 คน
  • สาขาการตลาด จำนวน 15 คน
  • สาขาธุรกิจสถานพยาบาล จำนวน 15 คน
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 85 คน
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 61 คน
  • สาขาการบัญชี จำนวน 15 คน
  • สาขาการตลาด จำนวน 9 คน

คลิปบรรยากาศพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์ข่าว