การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันกีฬา สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้นำนักศึกษาจำนวน 30 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันกีฬา สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ได้เหรียญทองจำนวน 15 รายการ

ได้เหรียญเงินจำนวน 3 รายการ

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับชื่อ-นามสกุลรายการทักษะรางวัลประเภทระดบชั้นสาขาอาจารย์ผู้ควบคุม
1นางสาวนฤมล ณ เชียงใหม่ทักษะการบัญชีเหรียญทองบุคคลปวช.การบัญชีอาจารย์ภัสราภรณ์ บุญประยูร
2นางสาวชลธิชา เพ็ชรทองทักษะการบัญชีเหรียญทองบุคคลปวช.การบัญชีอาจารย์นาถฤดี ยมกวาง
3นางสาวช่อผกา บุญพิทักษ์ทักษะการบัญชีเหรียญทองบุคคลปวส.การบัญชีอาจารย์นาถฤดี ยมกวาง
4นางสาวมณฑกานต์ สาสีทักษะการขับร้องเพลงลูกทุ่งเหรียญเงินบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจาย์สุภารัตน์ ยาละศรี
5นายธีระศักดิ์ คำพลงามทักษะโปรแกรมกราฟิกเหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
6นางสาวศิริภา ศรีไพรทักษะโปรแกรมกราฟิกเหรียญเงินบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
7นายปารเมศ สุดามาตย์ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 เหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
8นางสาวณัฐพร จันทโสดทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 เหรียญทองบุคคลปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
9นางสาววธูพิตรา คมกล้าทักษะการสร้างเว็บไซต์เหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์สุวัฒน์ สุวรรณกูฏ
10นายธีรชัย พลนาคูทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจเหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์อทิตยา ปานแดงสุข
11นางสาวนฤสรณ์ มณเทียรทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจเหรียญทองบุคคลปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์อทิตยา ปานแดงสุข
12นายธรณ์ สิงหาสารทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
13นายจิรายุส แสนเริงทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์เหรียญทองบุคคลปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลอาจารย์กุลเดช เชื้อพหล
14นายวรรณชนะ คำผาลาทักษะการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเหรียญทองบุคคลปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์ภาคภูมิ สังขพิทักษ์
15นางสาวอรัญญา ยอดจันทร์ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์เหรียญทองทีมปวช.ธุรกิจสถานพยาบาลอาจารย์ประนัดดา จันทร์เพ็ชร
นางสาวอารดี พลชำนิ
นางสาวน้ำฝน ชาติวงษ์
16นายธาวิน จำปางามประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพเหรียญเงินทีมปวช.ช่างยนต์อาจารย์กาญจนชัย ณ เชียงใหม่
นางสาวอรพรรณ ทวีรัตน์
นายภานุวัฒน์ ลิตเต
17นางสาวสุรางคณา คำพลงามทักษะเทคนิคการนำเสนอขายเหรียญทองทีมปวช.การตลาดอาจารย์อภิญพร ขันจันทา
นางสาวปรางทิพย์ สระหนองห้าง
นางสาวธนิชา ถาวร
18นางสาวลภัสรดา มุทุจิตรทักษะเทคนิคการนำเสนอขายเหรียญทองทีมปวช.การตลาดอาจารย์ปทิตตา วงศ์กิติ
นางสาวธนาพร โพธิ์ภูมี
นางสาวชลลดา ศรีภา

สาขาการตลาด

สาขาการบัญชี

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

สาขาช่างยนต์

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *