เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยไพธอน Python web dev”

วันที่ 6-7 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ส่งนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยไพธอน Python web dev” ในโครงการ “ค่ายเด็กดิจิทัล” ซึ่งมีดร.เอกราช ธรรมษาและผศ.เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุลเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50.703

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน ความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนยุคใหม่ ให้สนใจเรียนรู้ด้านไซเบอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์วิทยากร และพี่นักศึกษาที่คอยให้ความรู้และช่วยเหลือดูแลตลอดการอบรมในครั้งนี้

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *