อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตั้งครรภ์ในัยเรียนในสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2

ตามโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไดรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิต้านทานและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวังและการดูแลและช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนปรับทัศนคติของสังคมไทยให้ยอมรับว่า ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และให้โอกาสบุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยยาเสพติด โดยได้ดำเนินโครงการในสถานศึกษาและในประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

ในการนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณในความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซวได้รับการคัดเลือกเพื่อประกวดในระดับภาค และระดับประเทศโดยเป็นการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชมรมและเพื่อเป็นการพัฒนาอาสาสมัครแกนนำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการตั้งครรถ์ในวัยเรียนในสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองมะเเซว นำโดย นายกัลยา บุญกัณฑ์ นายก อบต.หนองมะแซว เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครแกนนำดำเนินงานด้านยาเสพติดได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *