กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ (ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ ๒ (ปวส.๒)ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

 • ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.               ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา
 • ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.               รับชุดคลุมเพื่อทำการซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.               ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตร (ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ)

วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

 • ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.               ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา
 • ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.               ถ่ายรูปหมู่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ๑๐.๓๙ – ๑๒.๐๐ น.               พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖

*******************************************

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน (ปวช.๓ และ ปวส.๒) ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้

ค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา

 • ประสงค์จะเข้ารับ  จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  • ชุดคลุม (เช่า)
  • ไฟล์ภาพถ่ายหมู่/เดี่ยว
  • เล่มประกาศนียบัตร
 • ไม่ประสงค์จะเข้ารับ จำนวน ๖๐๐ บาท

***หมายเหตุ.นักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม, ค่าดูระบบ, ค่าลงทะเบียนวิชาโครงการ กรุณาดำเนินการชำระให้เรียบร้อยหรือติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 045524529

การชำระเงิน

สำหรับนักศึกษาที่จะชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาสามารถชำระได้ ๒ ช่องทาง 

 • ชำระด้วยตนเองที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
 • ชำระผ่านทางธนาคารและส่งหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

ธนาคารทหารไทยธนชาติ 

เลขที่บัญชี 478-2-34600-3

สาขาอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินด้านล่างนี้

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น