MOU มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ นายสุทธิเชษฐ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยให้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพและเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบัน ในด้านการสอน เวทีวิชาการ และการฝึกปฏิบัติงาน

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *