แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นักเรียน – นักศึกษา พักประจำเข้าหอพักก่อนเวลา 18.00 น.)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้นักเรียน-นักศึกษา รักษามาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากนักเรียน – นักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 นักศึกษาต้องกักตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน โดยให้นักเรียน – นักศึกษา แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบทันที หากมีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก โปรดพบแพทย์ทันที

ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ 045524529

โทรสาร 045524529

***หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกที

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น