คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกสาขา กรอกคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม พ.ศ.2565

ไฟล์เอกสารที่ต้องแนบดังนี้

  • 1.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
  • 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา
  • 3.สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
  • 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา
  • 5.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  • 6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา
  • 7.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  • 8.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

***ให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป มายังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่จัดส่ง
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
เลขที่ 93 หมู่ที่ 10 ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร.045524529 (ธุรการ)
โทร.045980224 (วิชาการ)

รูปถ่ายที่ถูกระเบียบ

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น