เรียนออนไลน์ 20-24 กันยายน 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)     

     อ้างถึงประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) (ฉบับที่ ๑๓) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสม และติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เป็นวงกว้าง โดยพบกลุ่มติดเชื้อกระจายในที่พักแรงงานก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และแหล่งชุมชน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเหตุให้อาจเกิดการย้ายที่อยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงซึ่งจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  จึงมีประกาศ ดังนี้

     ๑. ให้นักเรียน นักศึกษาเรียนที่บ้าน (Learn From Home) ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     ๒. ครูจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน Online ให้กับนักเรียน นักศึกษา

     ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยฯ ตามปกติ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

     ๔. วิทยาลัยฯ จะเปิดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป

     ๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาในปกครองของท่านในการเรียนการสอนตามรูปแบบที่วิทยาลัยฯ กำหนดและครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชามอบหมาย

     ทั้งนี้ ขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙   (Covid-๑๙) (ศบค.) และประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) (ฉบับที่ ๑๓) อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *