กำหนดการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคบ่าย 1/2564

ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ได้มีมติให้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักศึกษาภาคบ่าย (โดยการสอบผ่านระบบออนไลน์ www.evc.ac.th) โดยให้นักศึกษาติดตามตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ที่ www.evc.ac.th กำหนดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๙– ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาเข้าทำการสอบตามตาราง และวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ก่อนเข้าทำการสอบให้นักศึกษาชำระค่าใช้จ่ายกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อทำการสอบ ชำระไม่เกินวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยทำการชำระผ่าน ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี ๔๗๘-๒-๓๔๖๐๐-๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ (ถ้านักศึกษาไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์สอบ)              ถ้านักศึกษาชำระแล้วให้สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อยืนยันการชำระค่าใช้จ่ายกับทางวิทยาลัยฯ นักศึกษาสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายธุรการ โทร ๐๔๕-๕๒๔๕๒๙ ขอให้นักศึกษาทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวิทยาลัย ดังนี้

    ๑. ให้นักศึกษาชำระค่าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบปลายภาค ๑/๒๕๖๔

    ๒. กรณีนักศึกษาที่ไม่ทำการกู้ กยศ. ให้ดำเนินการชำระค่าเทอมให้เรียบร้อย

หากนักศึกษา ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ทางวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

แสกน QR Code
แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

หรือ

ติดต่อสอบถาม

วิชาการ 045980224

ธุรการ-การเงิน 045524529

โทรสาร 045524529

Facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

Line : @evcamnat

** หมายเหตุ ** (วัน – เวลา ทำการ)

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *