โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามเกณฑ์การประเมิณ” ประจำปี 2563

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้  ทักษะวิชาชีพ ไปสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ และให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

     เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษาให้เป็นหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ จึงกำหนดกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แผนธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรมหากแผนธุรกิจใดผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ พิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เป็นหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยธุรกิจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณจัดตั้งขึ้นมีชื่อว่า “เอกวรรณการแพทย์แผนไทย”

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนตามเกณฑ์การประเมิณ” ประจำปี 2563 โดยมี นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานนิเทศสมรรถนะแกนกลาง และนางสาวสุมาลี กุลชะโมรินทร์ หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ มาให้ความรู้และแนะนำการจัดทำธุรกิจในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

แชร์ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *